aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์
วีดีโอเผยแพร่
ศุกร์, 11 กรกฏาคม 2014
ดาวน์โหลด VDO สุนัขดมกลุิ่ม VDO ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก VDO... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์
อาทิตย์, 08 กันยายน 2013
ด่านกักสัตว์ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสุนัขศูนย์ฟื้นฟูสตว์เลี้ยงกาญจนบุรี
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2013
การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสุนัข... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะเจ้าหน้าที่ภูฏานเข้ารับการฝึกอบรม Animal Quarantine Management
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2013
คณะเจ้าหน้าที่ภูฏานเข้ารับการฝึกอบรม Animal Quarantine Management... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการทดสอบ และติดตามการทำเบอร์หู
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี... อ่านเพิ่มเติม...


วิธีการใช้งานการติดตั้ง Scan barcode ผ่านระบบ e-movement

ขั้นตอนและวิธีการใช้เตาเผาไร้มลพิษ

icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ลงทะเบียน

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บ
   Get free counter at Cgi2yoU.com

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

QR CODEicon-banner-e-movement
.......................................................................................................

bannerepp
.......................................................................................................

icon-bar-33checkpoint
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

บริการด้านระบบ Online
idpicon-aqi


ข่าวป้องปรามผู้กระทำผิด

รูปภาพ
ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์จับกุมผู้ำกระทำผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013
กิจกรรมป้องปราบผู้กำทำความผิด เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2556  ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์  โดย นายสุรเดช ขำมั่น สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันจับกุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์อุดรธานีจับกุมผู้ลักลอบชำแหละเนื้อสุนัขขาย
พุธ, 21 สิงหาคม 2013
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 23.30 น. ด่านกักสัตว์อุดรธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สนง.ปศุสัตว์สกลนคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.เมืองสกลนคร เจ้าหน้า ศพส. จ.สกลนคร เจ้าหน้าที่ ตชด.๒๓... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ชุดเฉพาะกิจ(ด่านกักสัตว์ยโสธร) กลุ่มด่านกักสัตว์ที่ 3 ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์เชียงราย จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
ด่านกักสัตว์เชียงราย จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ด่านกักสัตว์เชียงราย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง จับกุมผู้ลับลอบเคลื่อนย้ายลูกไก่มีชีวิต จำนวน 2,000 ตัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
อาทิตย์, 09 มิถุนายน 2013
ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร  จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) มาตรา 34  ของกลางเป็น ซากสุกรคือเครื่องในสุกรแช่แข็ง (ตับสุกร)  จำนวน 2,607 กิโลกรัม... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกลุ่มด่านกักสัตว์ที่ 6

รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักสัตว์ที่ 5
พุธ, 06 พฤศจิกายน 2013
กิจกรรมป้องปราบผู้กำทำความผิด  วันที่ 2 พ.ย.56 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าสารวัตรกรมปศุสัตว์ ชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักสัตว์ที่ 5 ร่วมกับจนท.ตำรวจ.สภ.แม่พริก ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมป้องปราบผู้กำทำความผิด กลุ่มด่านกักสัตว์ที่ 6
ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013
กิจกรรมป้องปราบผู้กำทำความผิด เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2556  ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์  โดย นายสุรเดช ขำมั่น สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันจับกุม... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมป้องปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์

รูปภาพ
ตรวจสอบที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสาร์, 15 มีนาคม 2014
กองสารวัตรและกักกัน ได้เข้าตรวจสอบร้าน “ที ด็อกซ์ กรูมมิ่ง แอนด์เพทชอพ”โดยตั้งสถานพยาบาลสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตามมาตรา 7... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมสถานพยาบาลสัตว์
พุธ, 12 มีนาคม 2014
กองสารวัตรและกักกันดำเนินการทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์ในส่วนของการใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่ง ได้แก่  การปฏิบัติงานการใช้กฎหมายตาม พรบ. สถานพยาบาลสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักสัตว์ภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ศุกร์, 24 มกราคม 2014
ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักสัตว์ภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.25332.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์
อังคาร, 21 มกราคม 2014
7 กันยายน 54ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่ขออนุญาตตาม 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.25332.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ในกลุ่มด่านที่ 7
พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2014
ชุดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ในกลุ่มด่านที่ 7 ป้องปรามและจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ 2533 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2525 ... อ่านเพิ่มเติม...

Copyright  Division of Veterinary Inspector and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???