aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 Administrator 3864
2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Administrator 24734
3 ประกาศกรมปศุสัตว์ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ การผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ.2559 Administrator 1383
4 กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2557 Administrator 1339
5 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 Administrator 2433
6 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 11036
7 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 Administrator 1207
8 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 Administrator 4215
9 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 Administrator 8566
10 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 Administrator 2950
11 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 Administrator 1245
12 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 Administrator 16565
 

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???