aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ กิจกรรมด่านกักสัตว์นครพนม
อีเมล พิมพ์ PDF

ด่านกักสัตว์นครพนมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง
เข้าจับกุมผู้ลักลอบค้าแมวข้ามชาติ เหตุเกิด บริเวณถนนในหมู่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.หนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลาประมาณ 03.00 น.จากการสอบสวน ทราบว่านำแมวชุดนี้มาจาก         จังหวัดมหาสารคาม สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพงจึงแจ้งให้ด่านกักสัตว์นครพนมไปรับของกลางเมื่อเวลา 15.30 น. และด่านกักสัตว์นครพนมไปรับแมวของกลางถึงด่านฯ เวลาประมาณ 17.00 น.
การดำเนินการของศูนย์ฟูสัตว์เลี้ยงนครพนม ด่านกักสัตว์นครพนม กรมปศุสัตว์
          เมื่อได้รับแมวของกลางทั้งหมดแล้ว ได้นำเข้ากรงเพื่อฟื้นฟูสุขภาพในห้องรักษาสัตว์ป่วยของฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงและสังเกตอาการ สภาพของแมวที่นำเข้าฟื้นฟูสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงดี มีสภาพร่างกายขาดน้ำ จำนวน 2 ตัว ทีมสัตวแพทย์ได้ดำเนินการให้น้ำเกลือเพื่อช่วยเหลือทันที ส่วนที่เหลือสามารถกินน้ำและอาหารได้ดี ได้จัดซื้อและรับบริจาคอาหารและทรายสำหรับแมวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
คัดแยกเพศเพื่อทำทะเบียนประวัติและเตรียมดำเนินการทำหมันในขั้นตอนต่อไป
มาตรการป้องปราม สกัดกั้น การนำสุนัขจากจังหวัดต้นทางไปจังหวัดชายแดน
1. ให้ทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งรวบรวมสุนัข เฝ้าระวัง หาข่าว โดยประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นหากพบการกระทำผิดตามจุดที่คาดว่าจะมีการรวบรวมเพื่อนำสุนัขไปขายให้เข้าจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 

  • มาตรการป้องปราม สกัดกั้น การนำสุนัขจากจังหวัดต้นทางไปจังหวัดชายแดนที่ติดต่อประเทศลาว โดยจังหวัดชายแดนดังกล่าวทุกจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่สงสัยว่าจะมีโรคพิษสุนัขบ้าไว้แล้ว ดังนั้น การเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าจังหวัดดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสุนัข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ให้ด่านกักสัตว์ตั้งจุดตรวจ ระหว่างรอยต่อของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมโดยด่านกักสัตว์กลุ่มที่ 4 จัดชุดเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันการนำสุนัขเข้ายังพื้นที่ชายแดน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวแม่น้ำโขงให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำรวจ ดำเนินการสกัดกั้นการนำสุนัขข้าม ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ 

2.  มาตรการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ กรณีมีการจับกุมผู้กระทำผิด
    ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบการกระทำผิดดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและของกลาง (สุนัข) และดูแลเรื่องสวัสดิภาพการปฐมพยาบาลสุนัขเบื้องต้น โดยทันทีณ สถานีตำรวจในท้องที่ นั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาพที่ไม่ดีนำเสนอสื่อสาธารณชนทางโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ ได้
3.  มาตรการการดูแลและเลี้ยงดูสุนัขในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
    เมื่อดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบของกลาง (สุนัข) ไปศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง จังหวัดนครพนม เป็นศูนย์ฯ แรก โดยศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจังหวัดนครพนม สุนัขจะได้รับการดูแล และปฐมพยาบาลจนสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดีแล้ว จึงให้ด่านกักสัตว์ในพื้นที่นำสุนัขเหล่านั้น ส่งไปศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงฯ  อีก  4  แห่งของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของประชากรสุนัข
4.  มาตรการจัดหางบประมาณ

  • กรมปศุสัตว์จะประสานให้มูลนิธิสัตวแพทย์ขยายสาขาเปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่ที่มีศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงฯ ของกรมปศุสัตว์ตั้งอยู่ เช่น ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจังหวัดอุบลราชธานีให้เปิดบัญชีมูลนิธิสัตว์แพทย์ สาขาบุญฑริก เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัขได้โดยตรงตามพื้นที่ของศูนย์พื้นฟูสัตว์เลี้ยงฯ ในพื้นที่นั้นๆ
  • กรมปศุสัตว์จะประสานขอรับการสนับสนุน อาหารสุนัขรวมถึงวัตถุดิบต่างๆ  จากบริษัท ห้างร้านเอกชนฯ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ

5.  มาตรการควบคุมประชากรสุนัข
       มาตรการควบคุมประชากรสุนัข โดยรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขให้ครอบคลุมทุกบ้านที่เลี้ยงสุนัข รวมทั้งสุนัขจรจัดทุกตัว ทั้งนี้ต้องดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในระยะเร่งด่วน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปทั่วประเทศต่อไป

ผู้สนใจบริจาคอาหาร  สามารถบริจาคได้ที่ ด่านกักสัตว์โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-653-4444 ต่อ 4179 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09-228-2 สาขาราชเทวี

แสดงความคิดเห็น


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น.  
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???