aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง

ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 
download โหลดแบบฟอร์ม

  1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
  2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงของกรมปศุสัตว์ืมี 5 แห่ง

   
1.จังหวัดนครพนม
    2.จังหวัดอุบลราชธานี
    3.จังหวัดบุรีรัมย์
    4.จังหวัดสระแก้ว
    5.จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมดำเนินการ
ดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ

   1. สุนัขที่ถูกจับกุมจากกรณีผู้ลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ

   2. สุนัขจรจัด

   3. สุนัขซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้แสดงความคิดเห็น


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 23:03 น.  

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???