aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

IDP กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี 2560

อีเมล พิมพ์ PDF


 
idp-dld รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/25560

new รายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

idp-dld แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

idp-dld แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ด้านความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

idp-dld แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ด้านสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

idp-dld แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการในหน่วยงาน

idp-dld แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานราชการในหน่วยงาน

idp-dld แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

 

เอกสารแนบ

 

  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 07:29 น.  

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???