aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM บทความงานวิจัย
เอกสารทางวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เข้าและออกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว Administrator 108
2 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคและเครื่องในโคนำเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 Administrator 81
3 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในแพะส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2563 Administrator 117
4 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กรณีการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรไทย Administrator 118
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ Administrator 104
6 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Administrator 85
7 คู่มือการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการนำเข้า และส่งออก สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 103
8 คู่มือการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 94
9 คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ Administrator 879
10 แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 289
11 ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 445
12 คู่มือการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต Administrator 237
13 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งนาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Administrator 245
14 คู่มือปฏิบัติงานการนาเข้าเนื้อโคสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 310
15 คู่มือปฏิบัติงานการนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 324
16 คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 645
17 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน Administrator 334
18 คู่มือการเก็บตัวอย่างและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 643
19 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) Administrator 1222
20 การศึกษากระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ Administrator 1659
21 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรควัวบ้า (Bovine spongiform encephalopathy (BSE)) ในเนื้อและเครื่องในจากโคที่นำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม Administrator 1032
22 การเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในไก่ไข่นำออกทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย Administrator 818
23 คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R Administrator 1421
24 การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายโค กระบือในพื้นที่ระดับตำบลของประเทศไทย Administrator 964
25 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness (AHS) ผ่านการนำเข้าม้าที่ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ Administrator 1315
26 การประเมินความเสี่ยงต่อโรคแอนแทรกซ์จากการนำเข้าหนังสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง Administrator 1277
27 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย Administrator 1723
28 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนาเข้าและแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในลูกไก่พันธุ์มีชีวิตที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Administrator 1496
29 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ สาหรับ สถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นาเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ Administrator 614
30 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย Administrator 1681
 
หน้า 1 จาก 2
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???