ประกาศกองสารวัตรและกักกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อรับจ้างทำงานเก็บตัวอย่างและทดสอบโรค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 10:57 น. ผู้ดูแลระบบ วัสดุสำนักงานและเวชภัณฑ์ - ประกาศสอบราคาจัดชื้อจัดจ้าง
พิมพ์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 11:01 น.