emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner camical01


หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กรมปศุสัตว์ ผนึกพันธมิตรสนธิกำลังเข้าตรวจค้นแหล่งผลิตยาสัตว์เถื่อน ยึดของกลางจำนวนกว่า 322 รายการ คิดมูลค่า10 ล้านบาท เตือนเจ้าของสัตว์หากนำไปใช้กับสัตว์อาจเกิดอันตรายถึงตาย

1578495029 1          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ในพื้นที่ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีการผลิตยาสัตว์ไม่มีทะเบียน และมีการผลิตยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคก เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตยาสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลาง จำนวนกว่า 322 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท

          “การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผลิตยาสัตว์ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จึงได้แจ้งข้อหาในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 กระทำการผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 (4) กระทำการผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก 6 เดือน - 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ "

           อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน และเป็นการป้องกันอันตรายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะปัญหาเชื้อดื้อยาหรือสารตกค้าง ขอให้ประชาชนเจ้าของสัตว์ เลือกใช้ยาสัตว์ที่มีทะเบียนและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ร้านขายยาสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาต และ ยาสัตว์ต้องมีทะเบียน และมีคุณภาพ รวมถึงการรับข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยบุคคลที่ให้ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความน่าเชื่อถือและมีหน้าที่โดยตรง ทั้งนี้เพื่อประชาชนจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยสามารถตรวจสอบได้

          ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสถานที่ขายยาสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์ 0-2159-0406-7 หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ ต้องการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2501-3473-5 หรือแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที

 

ภาพกิจกรรม

 ที่มาแหล่งข่าว : ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com/content/418440

 ที่มาแหล่งข่าว : มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/economy/news_1874672

 

 

 

 

new eMove63


ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ระบบใหม่ (new e-movement)

  

emm 01 req 01
req 01 req 01

 

.


emm 01

 

 

แจ้งเพื่อทราบ

 ผู้ประกอบการทั่วไป   : ลงทะเบียนระบบใหม่ได้เท่านั้น (!) ตั้งแต่วันที่ 12 ธค.62 เป็นต้นไป
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : ห้าม(!) ยื่นคำขอใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : สามารถออกใบย้ายล่วงหน้าใน ระบบเก่าให้ครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 2 มค. 63
    (ระบบเก่าจะปิดในวันที่ 27 ธค. 62 16.30 น.)
  ผู้ประกอบการ EPP(!)   : สามารถอนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ธค. 62 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่   : ห้าม(!)  อนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62

 

 

udate new emove62

 

            กรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และ ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เสร็จสิ้นและพร้อมใช้งาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์เกษตรและการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลักดันให้ภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) และ GovTech ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายฯ ด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งกำหนดการให้หน่วยงานของท่านดำเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  • เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Movement ใหม่
  • ได้ที่ https://newemove.dld.go.th/emm


หากหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือต้องการเพิ่มเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ดังกล่าวให้แจ้งมาที่กองสารวัตรและกักกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยทำหนังสือแจ้งขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานระบบใหม่พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  • 1. คำสั่งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (หากมี)
  • 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล พร้อมอีเมล (e-Mail) ส่วนตัว
  • ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ e-Movement ใหม่ได้ที่ https://newemove.dld.go.th/req

 

 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  : กองสารวัตรและกักกัน เบอร์ 02 501 3473 ต่อ 106
 : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
 Line Official Account  โดยค้นหา @504jptem (ชื่อไลน์ DLDemove)

dld0001

กรมปศุสัตว์จัดติวเข้ม “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ ตามนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงเกษตรฯ”

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562) เวลา 08.20 น. กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบ e-Movement โฉมใหม่ และมีการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ ให้ดำเนินการตามนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับสิทธิพิเศษ e-Privilege Permit

โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ กรมปศุสัตว์จัดติวเข้ม นโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงเกษตรฯ

“การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์"

โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) ให้มีเป้าหมายในการสร้าง Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ทั้งในการนำเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบต่อยอดในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจาก กรมปศุสัตว์ การปรับโฉมใหม่ของระบบ e-Movement ใหม่นี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการนำลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการ ลงนามเพื่อออกใบอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีความปลอดภัย ทันสมัย และสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตได้ อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลติดต่องานกันได้ผ่านระบบออนไลน์ ทุกภาคส่วนจะก้าวสู่ยุคสังคมไร้กระดาษ เพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการให้บริการประชาชนแบบไร้รอยต่อ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่กรมปศุสัตว์จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบ e-Movement รูปแบบใหม่ในครั้งนี้ หวังว่าระบบงานที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นให้มีความทันสมัยนั้น จะอำนวยสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ e-Movement ที่พัฒนาใหม่จะเริ่มเปิด ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบใหม่ได้ ได้ที่ https://newemove.dld.go.th/req ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป และจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ จะทำการปิดระบบ e-Movement เดิม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2501-3473-5 ต่อ 106

 

 

 

 

 newemovement

การอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่เพื่อใช้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้


new emove  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

 

 ลำดับที่       คู่มือระบบ New e-Move (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบกส่วนกลาง (EMM)
2. คู่มือการใช้งานสาหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (CTL)
3. คู่มือการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
4. คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart KIosk)
5. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบงาน การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW)
6. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การอนุญาตให้ทำการค้า/ขายสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ เอ็มบริโอ
7. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การขอและออกใบอนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ผ่าน ออก ราชอาณาจักร
8. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การประกาศกำหนดเขตฯ การขอและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร การรับสิทธิ์และการขออนุมัติปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (โควต้า) ภายในราชอาณาจักร
9. คู่มือการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น eMove+ บนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

 

  

 

ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่เพื่อใช้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

new emove62

emm 01 req 01
newe movement new e- moveemm

เข้าระบบสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ newemove.dld.go.th/emm


เข้าระบบสำหรับผู้ประกอบการ newemove.dld.go.th/req


icon details

 


icon details

 

 

 

 

แจ้งเพื่อทราบ

 ผู้ประกอบการทั่วไป   : ลงทะเบียนระบบใหม่ได้เท่านั้น (!) ตั้งแต่วันที่ 12 ธค.62 เป็นต้นไป
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : ห้าม(!) ยื่นคำขอใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : สามารถออกใบย้ายล่วงหน้าใน ระบบเก่าให้ครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 2 มค. 63
    (ระบบเก่าจะปิดในวันที่ 27 ธค. 62 16.30 น.)
  ผู้ประกอบการ EPP(!)   : สามารถอนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ธค. 62 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่   : ห้าม(!)  อนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62