emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

emovement

ประกาศ กองสารวัตรและกักกัน  เรื่อง ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement) ขัดข้อง ฉบับที่ 6

ประกาศ ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ขัดข้อง ฉบับที่ 7/2562

ใบคำขอ

ใบอนุญาต

 

 

 

 

banner pointASF2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร

 

 

 

banner controlASF

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยมีน.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสุกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต1/ผอ.สทป./ผอ.สตส./ผอ.อยส./ผอ.สพพ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

        การจัดประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และมอบนโยบายการปฎิบัติงานการลาดตะเวนเข้มงวดตรวจค้นจับกุม การลักลอบนำเข้าสัตว์ -ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงมาตรการสกัดกั้นโรค ASF ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ให้กับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน
สำหรับแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคมี 3 ระยะคือ ก่อนเผชิญเหตุการระบาด ขณะเผชิญเหตุการระบาด และหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการควบคุมโรค การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟื้นฟูเกษตรกร
       ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กรอบในการดำเนินงาน และการสนับสนุนในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ด่านกักกันสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำแนวทางมาทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกันระหว่างประเทศต่อไป
ณ โรงแรมทินีดี โฮเต็ลแอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ติวเข้มมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ ...

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019

 

 123121212


วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีส่งมอบและ เปิดศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

           ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองหาด ที่อนุเคราะห์ พื้นที่ในการก่อสร้าง และขอขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นอย่างสูงที่ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ จากการกล่าวรายงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ทำให้ทราบถึงความ เสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย เป็นมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านบาท ยังไม่นับรวม ผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศที่จะเกิดขึ้น หาก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีแผนการรับมือที่ดีเพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตกรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวนมาก

        กำหนดมาตรการ ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นมาตรการที่ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศได้

 

 

       โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever หรือ ASF เป็นโรค ที่ไม่ติดต่อสู่คนแต่เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หากสุกรติดโรค แล้วจะทำให้สุกรตายทุกตัว เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ รวมถึงเชื้อโรคมีขนาดใหญ่จึงตายยากทำให้สามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้ นานหลายเดือน สำหรับในปี พ.ศ.2522 จากรายงานของ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคในทวีปยุโรป จำนวน 9 ประเทศ พบการระบาด จำนวน 141 ครั้ง และในทวีปเอเชีย จำนวน 4 ประเทศ พบการระบาดจำนวน 36 ครั้ง ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ครั้ง ประเทศมองโกเลีย จำนวน 2 ครั้ง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 13 ครั้ง และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1 ครั้ง

 

      กรมปศุสัตว์ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตามลำดับ ดังนี้

  • 1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด
  • 2.ประกาศให้ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  • 3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงอันตรายและ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาดเกิดการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย 
  • 4.ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์มและให้คำแนะนำเพื่อปรับระบบการเลี้ยง ให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี
  • 5.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต่างชาติมิให้นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ติดตัวเข้าประเทศไทย

 

ภาพกิจกรรมcenter cleaning

วันที่ 30 เมษายน 2562
       นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ปัจจุบันภาคการปศุสัตว์ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากโรคสัตว์อุบัติใหม่ คือโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Ferver หรือ ASF ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ แต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยานพาหนะที่ใช้ บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย ทั้งยังรวมถึงผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำติดตัวเข้ามาอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งหากพบว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาสารนับแสนล้านบาท ไม่นับรวมผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

 

 

ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

พิธีเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ 

บรรยากาศภายในงาน