emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

banner GMP HACCP


วันที่ 19-22 มีนาคม 2562
กองสารวัตรและกักกัน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตร Introduction & Internal Auditor GMP/HACCP สถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ” ณ โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมิน รับรองสถานกักกันสัตว์ ที่พักซากสัตว์ จากด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศและชายแดน , กองสารวัตรและกักกัน , สำนักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจประเมินรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ทั้งก่อน – หลังการเคลื่อนย้ายฯ เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ หลักการ ขั้นตอน ในระบบประกันคุณภาพฯ และเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมิน มีความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP/ HACCP และมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ตรวจประเมิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต่อไป

 

 

 

 

 

banner ASF2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวนการกองสารวัตรและกักกัน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยจาก สปป.ลาว ประชุมแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF) ซึ่งเป็นโรคระบาดสำคัญที่เกิดกับสุกร หากสุกรติดโรคแล้วจะมีอัตราการป่วยและการตายสูง


banner EPP Makro

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
ประชุมอบรมข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

 

 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน...

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

directordld01

disease Control AFS2562อธิบดีกรมปศุสัตว์"เป็นประธานพิธีปล่อยแถวหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เข้มงวดตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้า"สัตว์-ซากสัตว์"ตามแนวชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 6 มี.ค.62 ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กว่า 100 นาย เข้าปฏิบัติงานตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF) พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
          โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคระบาดสำคัญที่เกิดกับสุกร ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา ตัวเชื้อทนต่อสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ หากสุกรติดโรคแล้วจะมีอัตราการป่วยและการตายสูง ปัจจุบันมีรายงานการเกิดโรคในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน พบการระบาดของโรคอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจการเลี้ยงสุกรของจีนอย่างมหาศาล ล่าสุดมีรายงานการเกิดโรคที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยตรวจพบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรที่ผลิตจากประเทศเวียดนามโดยผ่านประเทศลาวเข้ามาทางจังหวัดนครพนม จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ เข้าปฏิบัติงานตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะสุกร ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศลาว ได้แก่ เลย นครพนม มุกดาหาร หนองคาย และอุบลราชธานี ปฏิบัติงานลาดตระเวน ตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร (ท่าเรือ สะพานมิตรภาพ รถไฟ) จุดผ่านแดนชั่วคราว และช่องทางธรรมชาติ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและการค้าสัตว์ - ซากสัตว์ตามตลาดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย - ลาว
          กรมปศุสัตว์มีความตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร โดยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้น ซึ่งการตรวจค้นจับกุมการลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ จากต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญในการป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและภาคธุรกิจการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย หากต้องการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 025013473-5

 \

 

 

 

meetingg1 10

 


วันที่ 8 กุมภาพันธฺ์ 2562

นายบุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ประชุมหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการนำเข้า ส่งออก นำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Download : งานด้านการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ณ กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี


 

 

.