emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

Smart Kiosk

"ตู้ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ หรือ e-Movement Smart Kiosk" ตู้นี้ กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการตรวจสอบ ควบคุมกำกับและดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ทั้งจากในและนอกประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์เองได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการใช้งานง่ายมาก เพียงนำบัตรประชาชนสอดที่ช่องสอดบัตร กดปุ่มอ่านข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูล เพื่อให้เช็กรายละเอียดก่อนกดดำเนินการ จากนั้นให้เลือกทำรายการได้ตามต้องการ เช่น ตรวจสอบใบอนุญาต, ตรวจผ่านด่านอัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูล เช่น ชนิดสัตว์ที่ขอเคลื่อนย้าย, ช่องด่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนทำการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยตู้อัตโนมัติจะปริ้นรายงานผลออกมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเก็บเป็นหลักฐานยืนยันได้

ในอนาคตจะมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีปริมาณการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจำนวนมาก บันทึกข้อมูลใบอนุญาตลงในบัตร Smartcard ทดแทนการพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ซึ่งน่าช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้หลายล้านแผ่นต่อปี โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้งานในระบบ e-Movement แล้วกว่า 150,000 ราย และมีการออกใบอนุญาตผ่านระบบมากกว่า 600,000 ครั้ง

นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่าย ลดระยะเวลาและขั้นตอนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ที่มาแหล่งข่าว ช่อง 7 ข่าวเกษตร : https://news.ch7.com/detail/394226