emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

133431882 3554625344573874 2537563138871704724 o

 วันที่ 3 มกราคม 2564  เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ, ลาดกระบัง, สุพรรณบุรี, อยุธยา เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

My Website

วันที่ 3 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ, ลาดกระบัง, สุพรรณบุรี, อยุธยา เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021