emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

                   

rabies 2016

rabies02

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (Ring Vaccination)จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการ ปฏิบัติงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยมีนายะนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ และอาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขมีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของ และมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ให้กับเจ้าของสัตว์ทุกราย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด