aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home คำสั่ง/ประกาศ/ข้อมูลกองฯ บุคลากรกองสารวัตร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์
1 นายกิติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 204 0 2501 3473-5 ต่อ 104
2 นางสาวนัฐนันท์ อุรุพงศ์ศุภวัชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 204 0 2501 3473-5 ต่อ 104
3 นางสาวนภัสนันท์ ปิติภัทรชัยพงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104
4 นางสาวสิวิพรรณ อดทน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104
5 นางสาวศรีชยา สอนมีทอง ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 113 0 2501 3473-5 ต่อ 104
6 นางสาวมลิวัลย์ พรมสุรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104
7 นางสาวธัญดา เนื่องจรรยา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 204 0 2501 3473-5 ต่อ 104
8 นายกฤษณ์ธร พานทอง ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104
9 นายสุขสัน ปัจฉิมยาม พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104
10 นายธานินทร์ แสงทับทิม ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0 2501 3473-5 ต่อ 113 0 2501 3473-5 ต่อ 104
11 นายประเสริฐ ยารักษ์ หัวหน้าฝ่ายรถยนต์ 0 2501 3473-5 ต่อ 201 0 2501 3473-5 ต่อ 104

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???