aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ที่อยู่ด่านกักกันสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่อยู่ด่านกักกันสัตว์

 

ชื่อด่านกักกันสัตว์ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน
โทรสาร e-mail
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2491221 02-2494388 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง แขวงคลอง
สามประเวศ
เขตลาดกระบั กรุงเทพมหานคร 023-609110 023-609110 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5043353 02 - 5351598 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 02-1340731-2 02 - 1343640 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี สายคู่ พระพุทธบาท สระบุรี 036 - 269044 036 - 269044 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยาธยา 035-381881 035-381881 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 036-633070 036-633070 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 038-493191 038-493191 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-531649 038-531649 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 037-231208 037-231208 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-625219 037-625219 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 039-387163 039-387163 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ตราด หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 039-588104 039-588104 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครนายก ป่าขะ บ้านนา นครนายก 037-382021 037-382021 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 044-328628 044-328628 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 081-5497077   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 088-5804221   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ น้ำอ้อม กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 045-635755 045-661634 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 045-485162 045-485162 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 045-761021 045-761021 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย หนองกอมเกา เมือง หนองคาย 042-474070 042-467309 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์เลย ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 042-801067 042-801067 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครพนม หนองญาติ เมือง นครพนม 042-522591 042-522591 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร คำอาฮวน เมือง มุกดาหาร 042-640101 042-640101 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี โนนสูง เมือง อุดรธานี 042-295733 042-295733 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 061-6266964   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 042-781116 043-781593 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 053-892453  053-892454 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 053-687178 053-687178 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 053-733122 053-733122 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์น่าน อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 054-795199 054-795199 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์พะเยา แม่กา เมือง พะเยา 054-481714 054-481714 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 054-830193 054-830198 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน ดงดำ ลี้ ลำพูน 053-005177 053-005177 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์แพร่ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 054-614220 054-614220 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-771497 055-771356 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ตาก แม่ปะ แม่สอด ตาก 055-801594 055-801594 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 055-428950 055-428949 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 056-632161 056-632161 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโล พิษณุโลก 055-304046 055-304046 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-721669 056-721669 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 056-247082 056-247082 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 032-471098 032-430291 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 034-510940 034-510940 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 032-262221 032-262127 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 034-355133 034-355133 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 035-551411 035-552229 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 032-815101 032-815101 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 077-613011 077-613011 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ระนอง บางนอน เมือง ระนอง 077-989843 077-989843 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 076-351514 076-327093 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-252503 074-253800 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์สตูล ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 074-797072 074-797072 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส 073-646586 073-646586 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ตรัง กันตัง กันตัง ตรัง 075-251218 075-251218 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมรา 075-420582   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท  บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-410969 056-410969 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน
นานาชาติสมุย
บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 077-428554 077-428554 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
             
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:18 น.  

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???