aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM
เอกสารทางวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ Administrator 165
2 แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 86
3 ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 104
4 คู่มือการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต Administrator 143
5 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งนาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Administrator 134
6 คู่มือปฏิบัติงานการนาเข้าเนื้อโคสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 201
7 คู่มือปฏิบัติงานการนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 176
8 คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 438
9 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน Administrator 244
10 คู่มือการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 422
 
หน้า 1 จาก 3
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???