aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM
เอกสารทางวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เข้าและออกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว Administrator 138
2 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคและเครื่องในโคนำเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 Administrator 108
3 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในแพะส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2563 Administrator 141
4 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กรณีการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรไทย Administrator 152
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ Administrator 133
6 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Administrator 106
7 คู่มือการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการนำเข้า และส่งออก สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 123
8 คู่มือการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 114
9 คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ Administrator 985
10 แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 333
 
หน้า 1 จาก 4
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???