aqi

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home การจัดการองค์ความรู้ KM บทความงานวิจัย
เอกสารทางวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เข้าและออกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว Administrator 135
2 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคและเครื่องในโคนำเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 Administrator 105
3 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในแพะส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2563 Administrator 139
4 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กรณีการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรไทย Administrator 149
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ Administrator 130
6 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ระดับผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Administrator 104
7 คู่มือการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการนำเข้า และส่งออก สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 120
8 คู่มือการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ Administrator 111
9 คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ Administrator 977
10 แนวทางการปฏิบัติงานทำลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 Administrator 329
11 ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการนำเข้าสุกรมีชีวิตและซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 483
12 คู่มือการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต Administrator 260
13 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งนาเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Administrator 269
14 คู่มือปฏิบัติงานการนาเข้าเนื้อโคสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 332
15 คู่มือปฏิบัติงานการนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 347
16 คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่ Administrator 696
17 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคลื่อนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน Administrator 352
18 คู่มือการเก็บตัวอย่างและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ Administrator 664
19 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) Administrator 1278
20 การศึกษากระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ Administrator 1689
21 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าโรควัวบ้า (Bovine spongiform encephalopathy (BSE)) ในเนื้อและเครื่องในจากโคที่นำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม Administrator 1052
22 การเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในไก่ไข่นำออกทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย Administrator 844
23 คู่มือการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสัตว์จากระบบฐานข้อมูล e-Movement โดยซอฟท์แวร์ Pajek และ R Administrator 1445
24 การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายโค กระบือในพื้นที่ระดับตำบลของประเทศไทย Administrator 991
25 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้าเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness (AHS) ผ่านการนำเข้าม้าที่ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ Administrator 1341
26 การประเมินความเสี่ยงต่อโรคแอนแทรกซ์จากการนำเข้าหนังสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง Administrator 1303
27 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย Administrator 1748
28 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนาเข้าและแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในลูกไก่พันธุ์มีชีวิตที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Administrator 1528
29 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ สาหรับ สถานพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการผลิต นาเข้า หรือขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ Administrator 627
30 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย Administrator 1706
 
หน้า 1 จาก 2
icon-fee
............................................................................
icon-banner-raw2558
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-importexport
............................................................................
icon-banner-01
............................................................................
icon-banner-02
............................................................................
icon-banner-03
...........................................................................
icon-banner-04
...........................................................................
icon-banner-05
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06
..........................................................................
icon-banner-06

ราคาน้ำมัน

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

Copyright  Division of Veterinary Inspection and Quarantine, Department of Livestock Development . All right reserve,2013
พัฒนาเว็บไซต์ โดย กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Tel. 0 2501 3473-5 ต่อ 102 Fax. 0 2501 3473-5 ต่อ 104  E-mail:aqi1@dld.go.th
เหมาะสำหรับ Resolution 1024x768 Web Browser IE 5.5 หรือ 6+ ???