พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ากรมปศุสัตว์ ขึ้นบนระบบแฟ้มข้อมูล PermissionGoods

วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:11 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0515/568 เรื่อง แจ้งผลการนำข้อมูลพิกัดข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ากรมปศุสัตว์ ขึ้นบนระบบแฟ้มข้อมูล PermissionGoods

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:36 น.