วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567

udate new emove62

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองสารวัตรและกักกัน เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02 501 3473 ต่อ 106 / e-mail : aqidata@dld.go.th

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Division of Veterinary Inspector and Quarantin. Department of Livestock Development. All right reserved.