emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

RabicontrolNakhonsawan

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โดยจัดให้บริการ ฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข และแมว " ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสุนัข และแมว มารับบริการ ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี)

 

กำหนดการ การให้บริการ
   วันที่    อำเภอ    หน่วยงานที่รับผิดชอบ   จุดตั้งหน่วยให้บริการ
 4 กรกฎาคม 2561  เมือง  เทศบาลนครนครสวรรค์  1. วัดพระบางมงคล
 2. วัดช่องคีรี
 5 กรกฎาคม 2561  เมือง  เทศบาลนครนครสวรรค์  1. วัดสุคต
 2. วัดไทรย์ใต้
 6 กรกฎาคม 2561  ตากฟ้า
 พยุหะคีรี
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ
 2. เทศบาลพยุหะคีรี
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ
 2. วัดเขาแก้ว
   -  -  -
 9 กรกฎาคม 2561  ตาคลี  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ
 2. เทศบาลพยุหะคีรี
 1. วัดสว่างวงค์
 2. วัดพุทธนิมิต
 10 กรกฎาคม 2561  แม่วงก์  1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ 
 2. วัดสามแยก
 11 กรกฎาคม 2561  1. ลาดยาว
 2. บรรพตพิสัย
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
 1. วัดดอนโม่
 2. วัดกล่ำหูกวาง
 12 กรกฎาคม 2561  โกรกพระ  1. เทศบาลโกรกพระ
 2. เทศบาลบางมะฝ่อ
 1. วัดโกรกพระเหนือ
 2. วัดบางมะฝ่อ
 13 กรกฎาคม 2561  1. โกรกพระ
 2. เมือง
 1. เทศบาลบางประมุง
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
 1. เทศบาลบางประมุง
 2. พุทธอุทยาน
   -  -  -

 

การเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัดทำหมัน

1. สุนัขหรือแมวต้องมีอายุมากกว่า 4-6 เดือน ขึ้นไป
2. สัตว์ต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย
3. อดอาหาร และ น้ำ สัตว์อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด

คำแนะนำ เมื่อนำสัตว์มารับการทำหมัน
1. ขณะสัตว์สลบ ให้นอนตะแคง ยืดคอให้ตรง ให้สัตว์สามารถหายใจได้สะดวก ห้ามให้คอสัตว์พับ
2. ให้สัตว์อยู่ในที่เงียบป้องกันสัตว์ตื่นตกใจขณะฟื้นจากการวางยาสลบ
3. ควรห่มผ้าให้สัตว์หากอาการเย็น เพราะสัตว์สูญเสียความร้อนในร่างการขณะผ่าตัด
4. เฝ้าดูอาการของสัตว์เป็นระยะๆ เนื่องจากขณะสัตว์ตื่นอาจจะตะเกียกตะกาย เดินโซเซ อาจเดินชนสิ่งของหรือตกจากที่สูงได้ล
5. ห้ามป้อนอาหารและน้ำ ให้วางชามน้ำไว้ใกล้ๆ ได้ โดยปล่อยให้สัตว์กินเอง
6. การดูแลแผลผ่าตัด

  • ใช้เบตาดีน หรือ โพวิโดนไอโอดีน ทาแผลวันละครั้ง
  • อย่าให้สัตว์เลียแผล จะทำให้แผลแตกได้ หรือใส่ปลอกคอกันเลีย
  • ห้ามให้แผลเปียก หรือ เปื้นสิ่งสกปรก จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้
  • กักบริเวณสัตว์ โดยการผูกโซ่ ขังกรงอย่างน้อย 3-6 วัน อย่าปล่อยให้สัตว์ วิ่งเล่น เพื่อกันแผลแตก
  • ป้อนยาปฎิชีวนะเช้า เย็น ตามที่สัตวแพทย์กำหนด
  • นำสัตว์ไปตัดไหมในวันที่ 7-10 หลังการผ่าตัด
  • หากแผลมีของเหลวไหลเยิ้ม บวมแดง ปริแตก หรือมีหนองให้รีบนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว


7. ป้อนยาปฎิชีวนะเช้า เย็น ตามที่สัตวแพทย์กำหนด
8. นำสัตว์ไปตัดไหมในวันที่ 7-10 หลังการผ่าตัด
9. หากแผลมีของเหลวไหลเยิ้ม บวมแดง ปริแตก หรือมีหนองให้รีบนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว

 

รายงานยอดการฉีดวัคซีน/ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ออก
ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   อื่นๆ     รวม   ฉีดวัคซีนสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม   รวม
ฉีดวัคซีน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด
ทำหมันสุนัข แมว (มีเจ้าของ)   รวม   ทำหมันสุนัข แมว (ไม่มีเจ้าของ)   รวม  

รวม
ทำหมัน
(สุนัข แมว)
ทั้งหมด

 สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว  สุนัข  แมว
 เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย   เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ เพศเมีย 
 4/7/2561 6 5 8 16 0 35 12 26 4 20 62 97 15 30 30 61 136 12 26 4 21 63 199
 5/7/2561  4  9  34 27   1  75  2  11  2 5 20  95  26  36  49  92  203  17  11  1  1  30  233
 6/7/2561  8  10  10  30  0  58  6  14  0  0  20  78  44  52  27  103  226  14  42  0  1  57  283
 9/7/2561  6  4  5  22  0  37  11  14  7  12  44  81  23  40  23  79  165  11  14  7  12  44  209
 10/7/2561  13  16  11  30  0  70  6  17  0  0  23  93  17  45  34  59  155  6  22  18  13  59  214
 11/7/2561  10  17  14  38  0  79  8  10  17  14  49  128  27  55  30  63  175  9  11  17  14  51  226
 12/7/2561  5  6  9  7  0  27  7  1  3  2  13  40  30  39  41  63  173  7  1  3  2  13  186
 13/7/2561  3  6  9  26  0  44  22  49  11  20  102  146  33  57  27  62  179  22  47  11  20  100  279
                                               
รวมทั้งหมด  51  77  115  211  1  455  70  132  62  86  350  805  215  354  261  582  1,412  98  174  61  84  417  1,829

 

 ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครสวรรค์

สุนัข ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  330   ตัว สุนัข ทำหมันสะสมทั้งหมด 841   ตัว
แมว ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  474   ตัว แมว ทำหมันสะสมทั้งหมด  988   ตัว
สัตว์อื่นๆ ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด  1   ตัว สัตว์อื่นๆ ทำหมันสะสมทั้งหมด  0   ตัว
รวมทำวัคซีนสะสมทั้งหมด  805   ตัว รวมทำหมันสะสมทั้งหมด  1,829  ตัว

 

 

  

 

วีดีโอข่าวประชาสัมพันธ์