emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

banner cat dog


นายสัตวแพทย์คมสัน รุ่งเรือง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศเกิดความกังวลว่าสัตว์เลี้ยงมีโอกาสติดเชื้อและอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ แม้ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงสู่มนุษย์

     ดังนั้นการนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปบางประเทศ จึงต้องมีเอกสารรับรองสัตว์เลี้ยงระบุว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ด่านกักกันสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ จึงเพิ่มมาตรการกักตัวสัตว์ 14 วันก่อนเดินทาง และเมื่อใกล้ครบกำหนดสัตวแพทย์จากด่านฯ จะเข้าไปตรวจสุขภาพสัตว์อีกครั้ง ซึ่งมีบริษัทเอกชนขอขึ้นทะเบียนจัดทำสถานที่พักสำหรับกักตัวสัตว์

      โดยสัตวแพทย์จากด่านฯ จะเข้าตรวจความเหมาะสมของพื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสกัดไวรัสโควิด-19 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกรมปศุสัตว์ในการออกใบรับรองการกักสัตว์ที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทาง เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

     นอกจากนี้ ในการเดินทางยังต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ โดยปฏิบัติตามวิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รายละเอียดประกอบด้วยการนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 3 วัน แสดงใบรับรองการฝังไมโครชิพ (ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์) และใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
cer01
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร. 9) และการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ซึ่งต่างประเทศให้ความสำคัญและกฎหมายประเทศไทยได้มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ ถือเป็นมาตรฐานสากลที่หลายประเทศกำหนดใช้ให้ตรงตามเงื่อนไขของประเทศปลายทางอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการขอเอกสารนำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ
1.ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางพร้อมสุนัขและแมว กรอกแบบคำขออนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.1/1) แบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Movement (https://newemove.dld.go.th/req) โดยยื่นเรื่องไปที่ด่านกักกันสัตว์ท่าออก เช่น ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

 banner cat dog01
2. ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นที่ด่านฯ ก่อนวันเดินทาง 3 วัน เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เอกสารรับรองการฝังไมโครชิพ ตรวจอายุสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป การเดินทางไปประเทศปลายทางหลายประเทศ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง รวมถึงจีน กำหนดให้สุนัขแมวตรวจค่าภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test) ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารนี้ด้วยเช่นกัน
banner cat dog02

3. ผู้โดยสารชำระเงินค่าใบคำขอและค่าธรรมเนียมนำออก 260 บาท สำหรับการนำออกสุนัขหรือแมว 1 ตัว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติออกใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร. 9) และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ฉบับภาษาอังกฤษ (Health Certificate) มอบให้แก่ผู้โดยสารเพื่อนำ
ไปยื่นแก่สายการบินตอนเช็คอินและด่านกักกันสัตว์ที่ประเทศปลายทาง

banner cat dog03

สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินมี 2 แบบ คือ นำติดตัวผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Hand Carry) และ ทาง Air Cargo โดยโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่องที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดการขนส่งกับเจ้าหน้าที่แต่ละสายการบิน สำหรับกล่องบรรจุหรือกรงสัตว์ ต้องได้ตามมาตรฐานของ IATA (สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ)

วีดีโอ

 

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น. 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 02 134 0731
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือเพจเฟสบุ๊ก Aqs Suvarnabhumi Airport Thailand

 

ที่มาข่าวเดลินิวส์ : อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์  พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563