emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 
 

กำลังออนไลน์

We have 85 guests and no members online

banner dogCenter
 กิจกรรมดำเนินการ

ดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ
   1. สุนัขที่ถูกจับกุมจากกรณีผู้ลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ

   2. สุนัขจรจัด

   3. สุนัขซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้


รายงาน สุนัข-แมว ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์   

update (ข้อมูล ณ 2-8 พฤศจิกายน 2562)

ด่านกักสัตว์ชนิดสัตว์ยอดยกมารับใหม่ตายอุปการะคงเหลือหมายเหตุ
นครพนม สุนัข 101 - - - 101  
กาญจนบุรี สุนัข - - - - -  
สระแก้ว สุนัข - - - - -  
อุบลราชธานี สุนัข - - - - -  
บุรีรัมย์ สุนัข 628 - 8 - 625  
เพชรบุรี สุนัข 219 - 3 - 217  
อุตรดิตถ์ สุนัข 16 - 1 - 15  
รวม สุนัข 964 - 12 - 958  
 

 

  ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง
  2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
   2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

 

ภาพศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
          ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่ให้การสนับสนันในการสร้างที่พักสุนัขผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

 
 
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 
ด่านกักกันสัตว์นครพนม