ติดต่อเราที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ด่านฯ 59 ด่าน
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

ที่อยู่ : กองสารวัตรและและกักกัน
กองสารวัตรและกักกัน เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104  / e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่แสดงพิกัดกองสารวัตรและกักกัน

 

ที่อยู่ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน

 

ชื่อด่านกักกันสัตว์ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ 206 - อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-2491221 02-2494388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง 21   ICD แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023-609110 023-609110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง 10 - วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-5043353 02 - 5351598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 99 10 - ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 02-1340731-2 02 - 1343640 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี - - - สายคู่ พระพุทธบาท สระบุรี - 036 - 269044 036 - 269044 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา - 3 - หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-381881 035-381881 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี - 10 สุรณารายณ์ หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190 036-633070 036-633070 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี - - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-493191 038-493191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา 82 19 - บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038-531649 038-531649 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว 82 19 บางนา-ตราด อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 24130 037-231208 037-231208 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี 334 3 - ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 037-625219 037-625219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี - 1 - ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140 039-387163 039-387163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตราด - - - หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 23110 039-588104 039-588104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครนายก 166 5 - ป่าขะ บ้านนา นครนายก 26110 037-382021 037-382021 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา 59 16 - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 044-328628 044-328628 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ 1 18 บ้านหนองต้อพัฒนา หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 081-5497077   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ - 6 บ้านโคกตะเคียน บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 32140 088-5804221   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ - - อนันตภักดี น้ำอ้อม กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110 045-635755 045-661634 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี 344 3 - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 045-485162 045-485162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 206 4 - ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 35000 045-761021 045-761021 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย 61 4 - หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000 042-474070 042-467309 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เลย - - - ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 042-801067 042-801067 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครพนม - 10 - หนองญาติ เมือง นครพนม 48000 042-522591 042-522591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร 146 1 - คำอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 042-640101 042-640101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี - 3 ถนนมิตรภาพ โนนสูง เมือง อุดรธานี 41330 063-7599444 042-295733 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น - - มลิวรรณ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130 061-6266964   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม 10 - บ้านโสกขุ่น กุดรัง กุดรัด มหาสารคาม 44130 042-781116 043-781593 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 122/54 1 ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-892453 053-892454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน - - - แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053-687178 053-687178 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย 702/1 10 - เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130 053-733122 053-733122 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์น่าน 179 2 - อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 55130 054-795199 054-795199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พะเยา 1015 - พหลโยธิน แม่กา เมือง พะเยา 56000 054-481714 054-481714 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง - 6 - เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190 054-830193 054-830198 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน 269 4 - ดงดำ ลี้ ลำพูน 51120 053-005177 053-005177 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์แพร่ 335 10 - แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110 054-614220 054-614220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร 547 1 - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140 055-771497 055-771356 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตาก 109 6 - แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110 055-801594 055-801594 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ - - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53000 055-428950 055-428949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร 89 - ร่วมจิตรบันดาล วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66120 056-632161 056-632161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก - - สนามบิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 055-304046 055-304046 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ 333 - สระบุรี-หล่มสัก ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-721669 056-721669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ 918 3 - ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 056-247082 056-247082 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 233 2 - เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032-471098 032-430291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 231 9 - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034-510940 034-510940 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี - 8 - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 71050 032-262221 032-262127 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม 182 3 - ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 73140 034-355133 034-355133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี 1742 12 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035-551411 035-552229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ - - - ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ - 032-815101 032-815101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร - - - หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร - 077-613011 077-613011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ระนอง - - - บางนอน เมือง ระนอง - 077-989843 077-989843 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต - - - ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต - 076-351514 076-327093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สงขลา - - - หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - 074-252503 074-253800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สตูล - - - ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล - 074-797072 074-797072 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส - - - ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส - 073-646586 073-646586 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตรัง - - - กันตัง กันตัง ตรัง - 075-251218 075-251218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช - - - หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช - 075-420582   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท - - - บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท - 056-410969 056-410969 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย - - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี - 077-428554 077-428554 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.