แผนที่ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

แผนที่แสดงพิกัดกองสารวัตรและกักกัน

 

ที่อยู่ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน

 

ชื่อด่านกักกันสัตว์ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน
โทรสาร e-mail
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ 206 - อาจณรงค์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-2491221 02-2494388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง 21   ICD แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023-609110 023-609110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง 10 - วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-5043353 02 - 5351598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 99 10 - ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 02-1340731-2 02 - 1343640 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี - - - สายคู่ พระพุทธบาท สระบุรี - 036 - 269044 036 - 269044 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา - 3 - หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-381881 035-381881 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี - 10 สุรณารายณ์ หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190 036-633070 036-633070 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี - - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-493191 038-493191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา 82 19 - บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038-531649 038-531649 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว 82 19 บางนา-ตราด อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 24130 037-231208 037-231208 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี 334 3 - ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 037-625219 037-625219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี - 1 - ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140 039-387163 039-387163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตราด - - - หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 23110 039-588104 039-588104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครนายก 166 5 - ป่าขะ บ้านนา นครนายก 26110 037-382021 037-382021 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา 59 16 - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 044-328628 044-328628 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ 1 18 บ้านหนองต้อพัฒนา หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220 081-5497077   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ - 6 บ้านโคกตะเคียน บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 32140 088-5804221   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ - - อนันตภักดี น้ำอ้อม กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110 045-635755 045-661634 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี 344 3 - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 045-485162 045-485162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 206 4 - ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 35000 045-761021 045-761021 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย 61 4 - หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000 042-474070 042-467309 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เลย - - - ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 042-801067 042-801067 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครพนม - 10 - หนองญาติ เมือง นครพนม 48000 042-522591 042-522591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร 146 1 - คำอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 042-640101 042-640101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี - 3 ถนนมิตรภาพ โนนสูง เมือง อุดรธานี 41330 063-7599444 042-295733 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น - - มลิวรรณ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130 061-6266964   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม 10 - บ้านโสกขุ่น กุดรัง กุดรัด มหาสารคาม 44130 042-781116 043-781593 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 122/54 1 ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-892453 053-892454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน - - - แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 053-687178 053-687178 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย 702/1 10 - เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130 053-733122 053-733122 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์น่าน 179 2 - อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 55130 054-795199 054-795199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พะเยา 1015 - พหลโยธิน แม่กา เมือง พะเยา 56000 054-481714 054-481714 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง - 6 - เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190 054-830193 054-830198 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน 269 4 - ดงดำ ลี้ ลำพูน 51120 053-005177 053-005177 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์แพร่ 335 10 - แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110 054-614220 054-614220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร 547 1 - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140 055-771497 055-771356 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตาก 109 6 - แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110 055-801594 055-801594 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ - - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53000 055-428950 055-428949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร 89 - ร่วมจิตรบันดาล วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66120 056-632161 056-632161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก - - สนามบิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 055-304046 055-304046 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ 333 - สระบุรี-หล่มสัก ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 056-721669 056-721669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ 918 3 - ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 056-247082 056-247082 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 233 2 - เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032-471098 032-430291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 231 9 - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 034-510940 034-510940 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี - 8 - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 71050 032-262221 032-262127 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม 182 3 - ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 73140 034-355133 034-355133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี 1742 12 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 035-551411 035-552229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ - - - ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ - 032-815101 032-815101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร - - - หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร - 077-613011 077-613011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ระนอง - - - บางนอน เมือง ระนอง - 077-989843 077-989843 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต - - - ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต - 076-351514 076-327093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สงขลา - - - หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - 074-252503 074-253800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์สตูล - - - ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล - 074-797072 074-797072 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส - - - ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส - 073-646586 073-646586 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ตรัง - - - กันตัง กันตัง ตรัง - 075-251218 075-251218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช - - - หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช - 075-420582   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท - - - บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท - 056-410969 056-410969 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย - - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี - 077-428554 077-428554 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.