emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

movementbaner01 movementbaner02

 
รายงานสถิติปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ปี 2564

  • มีนาคม
  • เมษายน
  • พฤษภาคม
  • มิถุนายน
  • กรกฎาคม
  • สิงหาคม
  • กันยายน
  • ตุลาคม
  • พฤศจิกายน
  • ธันวาคม