แหล่งผลิตสัตว์ ซากสัตว์จากต่างประเทศที่กรมปศุสัตว์รับรอง
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 

 -

                            ชนิดผลิตภัณฑ์     ประเทศที่อนุญาต     รายชื่อแหล่งผลิต
 สัตว์  ซากสัตว์
 Breeding Cattle  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 
     
       
 Breeding Pig  -  ฝรั่งเศส (France)

 1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
 2. รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  แคนาดา (Canada)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 Day old Chick and Hatching egg  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฝรังเศส (France) รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ฮังการี (Hungary)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  โปแลนด์ (Poland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สเปน (Spain)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  สเปน (Spain)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ   
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เยอรมัน (German)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Duck and hatching egg  -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Bovine Semen  -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  แคนาดา (Canada)

 รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)

 รายละเอียดเอกสารแนบ 

       
 Porcine Semen  -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -  -  แคนาดา (Canada)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เนเธอแลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ประเทศฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
Salted pork and ovine casing Production    เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Porcine Semen goats and sheep    ประเทศสเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
       
 -  Bovine Offal
ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -    
 -  Beef  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ  update 18-02-2567
 -  Beef  ฝรั่งเศส (France)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  
 ฝรั่งเศส (France)  3. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  
 ฝรั่งเศส (France)  4. รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ   
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 31-01-2567
     ญี่ปุ่น (JAPAN)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     เบลเยียม (Belgiam)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ
     สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)  กรุณาตรวจสอบรายชื่อแหล่งผลิตที่ด่านท่าเข้าท่าออก
       
   Beef and their edible products  อาร์เจนตินา  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-01-2567
     ฮอนดูรัส (Honduras)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ญี่ปุ่น (JAPAN)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     นิการากัว   รายละเอียดเอกสารแนบ
     เบลเยียม (Belgiam)   รายละเอียดเอกสารแนบ  
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     สเปน (Spain)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เดนมาร์ก (Danmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 03-11-2567
       
   Mutton Meat  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ update 22-01-2567
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 31-01-2567 
       
   Foie Gras  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ 1
 รายละเอียดเอกสารแนบ 2
 รายละเอียดเอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 5  
     ฮังการี  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Dried cured Pork   อิตาลี   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Pork  ญี่ปุ่น (Japan)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Edible Pork Offal and Pork Products
 สเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Bovine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Ovine Meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ   
 
 Caprine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Cervine meat (for animal feed)
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ