ชนิดผลิตภัณฑ์     ประเทศที่อนุญาต     รายชื่อแหล่งผลิต
 สัตว์  ซากสัตว์
 Breeding Cattle  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 
     
       
 Breeding Pig  -  ฝรั่งเศส (France)

 1. รายละเอียดเอกสารแนบ  Update 24-01-2566
 2. รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  แคนาดา (Canada)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Chick and Hatching egg  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ update 13-03-2566
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฝรังเศส (France) รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ฮังการี (Hungary)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  โปแลนด์ (Poland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สเปน (Spain)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ   
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เยอรมัน (German)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Duck and hatching egg  -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Bovine Semen  -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  แคนาดา (Canada)

 รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)

 รายละเอียดเอกสารแนบ update 13-03-2566

       
 Porcine Semen  -  เดนมาร์ก Denmark   รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -  -  แคนาดา   รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Salted pork and ovine casing Production    เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Porcine Semen goats and sheep    ประเทศสเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
       
 -  Bovine Offal  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ Update  14-03-2566
 -  
   2. รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -  ฺ  
 -  ฺBeef  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  ฺBeef  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  ฺ-  ฝรั่งเศส (France)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ   
     อังกฤษ   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     สหรัฐอเมริกา   รายละเอียดเอกสารแนบ
     ญี่ปุ่น (JAPAN)   รายละเอียดเอกสารแนบ  Update 13-03-2566
     
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ
       
   Beef and their edible products  อาร์เจนตินา  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  ฺ  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 14-02-2566
     ฮอนดูรัส   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ญี่ปุ่น (๋JAPAN)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     นิวซีแลนด์    รายละเอียดเอกสารแนบ 
     นิการากัว   รายละเอียดเอกสารแนบ
     เบลเยียม (Belgian)   รายละเอียดเอกสารแนบ  
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Mutton Meat  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
     นิวซีแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     อังกฤษ  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Cervine Meat    นิวซีแลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
   Foie Gras  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ 1
 รายละเอียดเอกสารแนบ 2
 รายละเอียดเอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 4   
     ฮังการี  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Dried cured Pork   อิตาลี   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Pork  ญี่ปุ่น (Japan)  > รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Edible Pork Offal and Pork Products
 สเปน  > รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Ovine Meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ   
 
 Caprine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ   
 
 Cervine meat (for animal feed)
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  > รายละเอียดเอกสารแนบ