แหล่งผลิตสัตว์ ซากสัตว์จากต่างประเทศที่กรมปศุสัตว์รับรอง
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 

 -

                            ชนิดผลิตภัณฑ์     ประเทศที่อนุญาต     รายชื่อแหล่งผลิต
 สัตว์  ซากสัตว์
 Breeding Cattle  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 
     
       
 Breeding Pig  -  ฝรั่งเศส (France)

 1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
 2. รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  แคนาดา (Canada)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 Day old Chick and Hatching egg  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  ฝรังเศส (France) รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ฮังการี (Hungary)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  โปแลนด์ (Poland)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สเปน (Spain)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  สเปน (Spain)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ   
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เยอรมัน (German)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Day old Duck and hatching egg  -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
       
 Bovine Semen  -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ
 -  -  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  แคนาดา (Canada)

 รายละเอียดเอกสารแนบ 

   -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ
   -  สหรัฐอเมริกา (United States)

 รายละเอียดเอกสารแนบ 

       
 Porcine Semen  -  เดนมาร์ก (Denmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -  -  แคนาดา (Canada)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  ฝรั่งเศส (France)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  เนเธอแลนด์ (Netherlands)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
   -  อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
   -  ประเทศฟินแลนด์ (Finland)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
Salted pork and ovine casing Production    เนเธอแลนด์  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
Goat and sheep semen    ประเทศสเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ  
       
       
 -  Bovine Offal
ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ 
 -    
 -  Beef  ฝรั่งเศส (France)  1. รายละเอียดเอกสารแนบ  update 18-02-2567
 -  Beef  ฝรั่งเศส (France)  2. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  
 ฝรั่งเศส (France)  3. รายละเอียดเอกสารแนบ  
 -  
 ฝรั่งเศส (France)  4. รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เนเธอร์แลนด์   รายละเอียดเอกสารแนบ   
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 31-01-2567
     ญี่ปุ่น (JAPAN)   รายละเอียดเอกสารแนบ  Update 01-05-2567
     เบลเยียม (Belgiam)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ
     สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)  กรุณาตรวจสอบรายชื่อแหล่งผลิตที่ด่านท่าเข้าท่าออก
       
   Beef and their edible products  อาร์เจนตินา  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 18-04-2567
     ฮอนดูรัส (Honduras)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     ญี่ปุ่น (JAPAN)  รายละเอียดเอกสารแนบ 
     นิการากัว   รายละเอียดเอกสารแนบ
     เบลเยียม (Belgiam)   รายละเอียดเอกสารแนบ  
     บราซิล (Brazil)   รายละเอียดเอกสารแนบ 
     สเปน (Spain)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
     เดนมาร์ก (Danmark)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 03-11-2567
     นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-05-2567
       
   Mutton Meat  ออสเตรเลีย (Australia)  รายละเอียดเอกสารแนบ update 18-04-2567
     อังกฤษ (England)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 31-01-2567 
       
   Foie Gras  ฝรั่งเศส   รายละเอียดเอกสารแนบ 1
 รายละเอียดเอกสารแนบ 2
 รายละเอียดเอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเอกสารแนบ 5  
     ฮังการี  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
   Dried cured Pork   อิตาลี   รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Pork  ญี่ปุ่น (Japan)  รายละเอียดเอกสารแนบ  
 
 Edible Pork Offal and Pork Products
 สเปน  รายละเอียดเอกสารแนบ 
       
 
 Bovine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-05-2567
 
 Ovine Meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-05-2567 
 
 Caprine meat
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-05-2567
 
 Cervine meat (for animal feed)
 นิวซีแลนด์ (New Zealand)  รายละเอียดเอกสารแนบ  update 22-05-2567