ด่านกักกันสัตว์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนที่แสดงที่ตั้งด่านกักกันสัตว์ THAI   l แผนที่แสดงที่ตั้งด่านกักกันสัตว์  ENG
 

 

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1-12
กลุ่มที่ 1 ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา,ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี, ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท, ด่านกักกันสัตว์สระบุรี, ด่านกักกันสัตว์นครนายก, ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
กลุ่มที่ 2 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว, ด่านกักกันสัตว์ตราด, ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี, ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์, ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์, ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
กลุ่มที่่ 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา, ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม, ด่านกักกันสัตว์ยโสธร, ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี, ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
กลุ่มที่ 4 ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์นครพนม, ด่านกักกันสัตว์หนองคาย, ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี, ด่านกักกันสัตว์เลย
กลุ่มที่ 5 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์ลำพูน, ด่านกักกันสัตว์ลำปาง, ด่านกักกันสัตว์แพร่
กลุ่มที่ 6 ด่านกักกันสัตว์เชียงราย, ด่านกักกันสัตว์พะเยา, ด่านกักกันสัตว์น่าน, ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์, ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน, ด่านกักกันสัตว์ตาก
กลุ่มที่ 7 ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์, ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์, ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
กลุ่มที่ 8 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี, ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี, ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี, ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์, ด่านกักกันสัตว์ชุมพร
กลุ่มที่ 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา, ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส, ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
กลุ่มที่ 10 ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง,
กลุ่มที่ 11 ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง, ด่านกักกันสัตว์ลากระบัง
กลุ่มที่ 12 ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ, ด่านกักกันสัตว์ไปรษรีย์กรุงเทพฯ , ด่านกักกันสัตว์นครปฐม, ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา


Map of 59 Animal Quarantine Stations