ด่านกักกันสัตว์

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนที่แสดงที่ตั้งด่านกักกันสัตว์ THAI   l แผนที่แสดงที่ตั้งด่านกักกันสัตว์  ENG
 

 

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1-10

กลุ่มที่ 1 ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา, ด่านกักกันสัตว์สระบุรี, ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท 
กลุ่มที่ 2 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว, ด่านกักกันสัตว์นครนายก, ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา, ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี, ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี, ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี, ด่านกักกันสัตว์ตราด
กลุ่มที่่ 3 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา, ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์, ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์, ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ, ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี, ด่านกักกันสัตว์ยโสธร
กลุ่มที่ 4 ด่านกักกันสัตว์หนองคาย, ด่านกักกันสัตว์เลย, ด่านกักกันสัตว์นครพนม, ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี, ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น, ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
กลุ่มที่ 5 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย, ด่านกักกันสัตว์น่าน, ด่านกักกันสัตว์พะเยา, ด่านกักกันสัตว์ลำปาง, ด่านกักกันสัตว์ลำพูน, ด่านกักกันสัตว์แพร่
กลุ่มที่ 6 ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร, ด่านกักกันสัตว์ตาก, ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์, ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์
กลุ่มที่ 7 ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี, ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี, ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี, ด่านกักกันสัตว์นครปฐม, ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี, ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มที่ 8 ด่านกักกันสัตว์ชุมพร, ด่านกักกันสัตว์ระนอง, ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช, ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย, ด่านกักกันสัตว์ตรัง 
กลุ่มที่ 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา, ด่านกักกันสัตว์สตูล, ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส,
กลุ่มที่ 10 ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ, ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ

 

 

Map of 59 Animal Quarantine Stations