ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

Depart ManageDepartment


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204

เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104