ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสารมารถ เพื่อเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562

กองสารวัตรและกักกัน