มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

1IMG 4565

กองสารวัตรและกักกันเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น.


นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายสารกิจ ถวิลประวัติ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิด ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยงานนี้จัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ภาพกิจกรรม