ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทำการฝังทำลายขาไก่ลักลอบ
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

วันที่ 12 ก.พ. 2567
ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 229/2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจนับและขนย้ายของกลางซากสัตว์ชนิดขาไก่ ลักลอบนำเข้า จำนวน 54,015 กิโลกรัม ณ บริษัท มหาชัย มารีน ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขนย้ายไปทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ที่ ศูนย์กักกันสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ของกลางชนิดขาไก่ ทั้งหมดนี้ อยู่ในคดีพิเศษที่ 229/2565 มีความผิดตามมาตรา 22 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558

ภาพข่าว