จับกองทัพมด!!!!สารภาพหมดเปลือกรับขนหมูข้ามน้ำจากชายแดนเขมรเข้าไทย
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

IMG2pic 0754


จับกองทัพมด!!!!สารภาพหมดเปลือกรับขนหมูข้ามน้ำจากชายแดนเขมรเข้าไทย
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปราบปรามหมูเถื่อนนำเข้าจากต่างประเทศ ซี่งมีผลกระทบต่อกลไกราคาหมูสดในตลาดภายในประเทศ สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทย และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่บริโภคหมูที่ไม่ได้มาตราฐาน และอาจจะนำไปสู่การระบาดของโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในชนิดสัตว์สุกรและหมูป่า
วันที่ 21 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ด่านกักกันสัตว์สระแก้วร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดน(ทหาร ตำรวจ) และด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมผู้กระทำความผิด ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์2558 มาตรา31 และ พรบ.ศุลกากร2560 มาตรา246 โดยมีพฤติการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีชาวกัมพูชาแบกซากสุกร จำนวน 2,190 กิโลกรัม ข้ามคลองน้ำจากประเทศกัมพูชามายังฝั่งไทย และออกเดินทางจนกระทั่งถูกตำรวจจับกุมที่บริเวณแยกคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ในการนี้ด่านศุลกากรอรัญประเทศรับผิดชอบดำเนินคดีผู้กระทำความผิด เนื่องจากมีโทษสูงสุด ส่วนของกลางมอบให้ด่านกักกันสัตว์สระแก้วดำเนินการทำลายโดยการฝังกลบ ณ.บริเวณด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

แหล่งข่าว : เรื่องเล่า ข่าวเกษตร