กรมปศุสัตว์​สั่งทุกด่านชายแดนเข้มตรวจสอบขบวนการลอบขนเนื้อหมูเถื่อนเข้าไทย
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

Untitled 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้มด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ตรวจสอบขบวนการลอบขนเนื้อหมูเถื่อนเข้าไทย ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบาดซ้ำ ทุบราคาเนื้อหมูช่วงต้นปี

       วันนี้ (28 ต.ค.)​ ผู้​สื่อข่าว​ได้รับการเปิดเผยจาก นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ว่า ได้รับคำสั่งการจาก นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศฯ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1302 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 ตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะทุกชนิดที่ข้ามมาจากประเทศกัมพูชา ที่จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จากประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย และยังจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถยนต์ทุกชนิดที่ขับข้ามเข้ามาจากประเทศกัมพูชา เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งเป็นโรคระบาดในสัตว์จำพวกสุกร และหมูป่า

หลังเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ประเทศไทย เคยพบโรคดังกล่าวซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยตายของสุกรที่สูงมากจนสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงจนเกิดภาวะหมูแพง

 activity03

ac01

"กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการควบคุมโรค จนปัจจุบันสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ ทำให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ แต่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบยังพบรายงานการเกิดการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มที่เชื้อโรคดังกล่าวอาจแพร่เข้ามาสู่ไทย โดยปนเปื้อนมากับการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ตามแนวชายแดน ถือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งใหม่"

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ยังเผยอีกว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กำชับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกด่าน ให้เข้มงวดป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้ามาประเทศ และหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อีกทั้งในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์​น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังส่งผลทำสุขภาพสัตว์อ่อนแอ ง่ายต่อการเกิดโรคระบาด จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นอีก

activity02

หัวหน้ากักกันสัตว์สระแก้ว ยังบอกอีกว่าขณะนี้ได้วางมาตรการตรวจเข้มทุกมิติ ทั้งในเรื่องการเพิ่มจุดตรวจสกัดตามแนวชายแดน ทั้งบริเวณจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า เพิ่มจุดตรวจสกัด ช่องทางธรรมชาติภายในจังหวัด และจัดชุดเฉพาะกิจออกลาดตระเวนตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ และจัดชุดปฏิบัติการสุ่มเข้าตรวจสอบตามห้องเย็นต่างๆ ป้องกันการซุกซ่อนซากสัตว์ที่ไม่ผ่านพิธีการตรวจโรคสัตว์เข้ามาพักไว้

จนทำให้เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ซึ่งสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่​ศุลกากรได้จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 และ พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 โดยพบว่าลักลอบเคลื่อนย้ายซากสุกรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ บริเวณชายแดน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว กว่า 2,190 กก. และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดไปแล้ว

ส่วนซากสุกรของกลาง ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ได้นำไปทำลายด้วยการฝังกลบในพื้นที่ของด่านกักกันสัตว์สระแก้วแล้วเช่นกัน

 

แหล่งข่าว  :    โดย: ผู้จัดการออนไลน์