สารวัตรปศุสัตว์มุกดาหาร ร่วม ตชด. สกัดเนื้อสุกรแปรรูปซุกรถทัวร์เข้าไทย

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

actionPag1


สารวัตรปศุสัตว์มุกดาหาร ร่วม ตชด. สกัดเนื้อสุกรแปรรูปซุกรถทัวร์เข้าไทย


วันที่ 28 ธันวาคม 2565

           ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสาร ร่วมกับ หน่วยงาน ตชด. ทหารพราน ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และด่านศุลกากรมุกดาหาร ณ จุดตรวจสัมภาระ ฝั่งขาเข้าประเทศ บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์เข้า-ออก นอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจพบซากสุกรแปรรูป ประเภทกุนเชียง และแหนม จำนวน 15 กิโลกรัม ภายในรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางสะหวันนะเขต-มุกดาหาร ซึ่งเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย จากการสอบถามไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของ จึงทำการตรวจยึด นำไปลงบันทึกประจำวัน และดำเนินการทำลายของกลาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง


กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

ภาพกิจกรรม