กองสารวัตรฯ ร่วมตำรวจ บก.ปคบและตำรวจภูธร บุก! ห้องเย็นเป้าหมาย 16 จุด ยึดอายัดเนื้อสุกรกว่า 15 ตัน!!

news IMG 9733

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมตำรวจ บก.ปคบ และ ตำรวจภูธร บุก! ห้องเย็นเป้าหมาย 16 จุด ยึดอายัดเนื้อสุกรกว่า 15 ตัน!!

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566​

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภค (บก.ปคบ.) และตำรวจภูธรภาค 1, 5 และ 7 เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย 16 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ตามนโยบายในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ และเข้ากระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำออกสู่ท้องตลาด โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่นำหมายค้นของศาลอาญาทำการตรวจค้นห้องเย็น 16 แห่ง
ตรวจสอบพบห้องเย็นจังหวัดนครปฐม 1 จุด อายัดเนื้อสุกรแช่แข็งรวม 4,070 กิโลกรัม และห้องเย็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 จุด อายัดเนี้อสุกรแช่แข็งรวม 11,100 กิโลกรัม เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับสินค้าอันไม่ถูกสุขลักษณะรวมถึงอาจทำให้โรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เกิดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศและเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม


ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม