สารวัตรปศุสัตว์ด่านกักันสัตว์นราธิวาสตรวจยึด!!! ซากโค-กระบือพร้อมเครื่องในกว่า 6 ตัน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 347609111 171888349169269 452011135666793169 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาสร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าจับกุมยึดของกลาง ซากเนื้อโค-กระบือ และเครื่องในโค-กระบือ น้ำหนัก 6,006 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 974,990 บาท พร้อมผู้ต้องหา 4 ราย และรถยนต์กระบะ4ล้อ จำนวน 1 คัน มูลค่า 370,000 บาท บริเวณตลาดสด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 31 ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 68 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งด่านกักกันสัตว์นราธิวาสได้ดำเนินคดียึดทรัพย์และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ส่วนของกลางดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 ภาพกิจกรรม