ปศุสัตว์ระดมกำลังช่วยหมาแมวนับร้อยหนีน้ำท่วม จ.อ่างทอง
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

IMG2pic0754

 

 

ปศุสัตว์ระดมกำลังช่วยหมาแมวนับร้อยหนีน้ำท่วม จ.อ่างทอง
จากเหตุการณ์น้ำท่วม สถานพักพิงสัตว์บ้านโฮ่งเหมียว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ในสถานพักพิงได้
น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ มอบให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ , กองอาหารและยาสัตว์ , กองสารวัตรและกักกัน ดำเนินการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ สุนัข-แมว ณ สถานพักพิงสัตว์บ้านโฮ่งเหมียว ดังกล่าว 
ทีมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จึงเข้าให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนอาหารสัตว์ นำกรงใส่สุนัขขนาดใหญ่และกรงแมว พร้อมรถยนต์ราชการ ในการช่วยขนย้ายสุนัข-แมว พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสุนัข จำนวน 50 ตัว และแมว จำนวน 98 ตัว ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นโดยมี นายก อบจ. อ่างทองเป็นผู้สนับสนุนสถานที่ และได้รับการสนับสนุนเรือกู้ภัยในการขนย้ายสุนัขและแมวจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กู้ภัยอ่างทอง และสมาคมกู้ภัยดวงตะวันในการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน จากคุณศรัณย์ชนก พงศ์กมลานนท์(คุณนก) , คุณฎายิน เพชรรัตน์ (องค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์แห่งประเทศไทย) , มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , กู้ภัยอ่างทอง , สมาคมกู้ภัยดวงตะวัน , บ้านหมอสระบุรี นายก อบจ. อ่างทอง และกรมปศุสัตว์