1มิถุนายน วันดื่มนมโลก

MilkeDay

1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกคน ข้าราชการทุกท่าน ประชาชนทุกคน มาร่วมกันดื่มนมกันนะครับ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้ หลากหลายเมนู

ภาพกิจกรรม


วีดีโอวันดื่มนมโลก