สารวัตรกรมปศุสัตว์จับกุม!!! รถขนเนื้อหมูปลอมใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ControlMovementswine

สารวัตรกรมปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์แพร่ จับกุม!!! รถขนเนื้อหมูปลอมใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 01.00 น.

ด่านกักกันสัตว์แพร่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ บริเวณจุดตรวจผ่านด่าน พบผู้กระทำความผิดนำชิ้นส่วนสุกรและข้อมูลการเคลื่อนย้ายในใบอนุญาตระบุว่า เดินทางจากจังหวัดราชบุรี ไปยังจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบใบอนุญาตดังกล่าว พบว่าเป็นเลขที่ใบอนุญาตที่ถูกใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จึงประสานข้อมูลไปที่ปศุสัตว์เขต 5 เพื่อร่วมตรวจสอบไปยังบริษัทต้นทาง ซึ่งพบว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และไม่ได้เป็นเจ้าของชิ้นส่วนสุกร จึงทำการจับกุมกล่าวโทษในข้อหากระทำการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต(มาตรา 34 วรรคแรก) และกระทำการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต(มาตรา 22 ) ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2558 และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางชิ้นส่วนสุกรจำนวน 3,000 กิโลกรัม ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

กองสารวัตรและกักกัน

ภาพกิจกรรมการการดำเนินงาน