สารวัตรปศุสัตว์แพร จับกุม!!! รถขนย้ายสัตว์ปีก เกินจำนวนขออนุญาต

activity31May66

สารวัตรปศุสัตว์แพร จับกุม!!! รถขนย้ายสัตว์ปีก เกินจำนวนขออนุญาต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 01.15 น.

ด่านกักกันสัตว์แพร่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเกินจำนวนที่ระบุในเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้กระทำความผิด รายที่ 1
ทำการเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง
จำนวน 900 ตัว โดยขออนุญาต
ตามใบเคลื่อนย้ายเพียง 300 ตัว
(เคลื่อนย้ายสัตว์เกินจำนวน 600 ตัว)
2) ผู้กระทำความผิด รายที่ 2
ทำการเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง
จำนวน 955 ตัว เป็ดเนื้อจำนวน 545 ตัว
โดยขออนุญาตตามใบเคลื่อนย้ายเป็น
ไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว และเป็ด
เนื้อ จำนวน 300 ตัว (เคลื่อนย้ายสัตว์
เกินจำนวน 1,100 ตัว)
โดยผู้กระทำผิดทั้ง 2 ราย เดินทางจากต้นทาง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อไปยังปลายทางตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเเละสั่งกักของกลางพร้อมส่งตัวอย่าง(Swab) เพื่อชันสูตรโรคสัตว์ต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง


ภาพกิจกรรม