กองสารวัตรและกักกันร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์กองสารวัตรและกักกัน

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

Yuttana-aqi

นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
emovement emovement emovement emovement emovement emovement
emovement emovement emovement emovement emovement emovement

กิจกรรมหน่วยงานกองสารวัตรและกักกัน

สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทย
สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทยวันที่ 13 กันยายน 2566 ...

ประกาศ และข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกองสารวัตรและกักกัน

ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
197128
Today2
Yesterday74
This_Week711
This_Month2468
All_Days197128

กำลังออนไลน์

มี 211 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

activity01

กสก. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
กองสารวัตรและกักกันมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้วยกัน 5 ด้าน 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กฐินประจำปี กสก. ร่วมใจ (หลักศาสนา)
2. ซื้อของไทย ใช้ของไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
3. ลอยกระทงสุขใจ สืบสานวิถีไทย สู่ความยั่งยืน (วิถีวัฒนธรรมไทย)
4. มีระเบียบ มีวินัย ร่วมใจใส่เครื่องแบบ (คุณธรรม 5 ประการ)
5. บริจาคโลหิต ให้ชีวิต ต่อลมหายใจ (คุณธรรม 5 ประการ)
กองสารวัตรและกักกันสามารถดำเนินงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 5 เป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่กำหนด และผลความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100 ทั้ง 5 กิจกรรม